För att göra resan till färdig relax-miljö ”enkel” erbjuder vi vår totallösning BADKLART. Den innebär att vi inom våra tre affärsområden erbjuder kompletta totalinstallationer där vi håller i hela projektet från projektering till badklar miljö.

Delar som kan ingå;

ü  Projektledning

ü  Byggnation & Installation

ü  Driftsättning

ü  Finansiering

ü  Support & Utbildning

ü  Tillbehör

ü  Serviceavtal (Årligt underhåll)